top of page

UITNODIGING: lezing Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik


Wij nodigen u uit voor een werkbezoek van Annie Schreijer-Pierik op vrijdag 11 januari a.s. om 11:30 uur in Almelo. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer spreekt dan over: “Technologieneutraliteit en ruimte voor innovaties bij de aanpak van emissies”. De essentie van haar inleiding: Het streven naar technologieneutraliteit en een gelijk speelveld in Nederland en Europa; Resultaten en doelen van emissiereductie fijnstof, ammoniak, vluchtige organische stoffen en andere stikstofverbindingen dienen voorop te staan; Niet één specifieke techniek, maar alle beschikbare methoden moeten worden beoordeeld, gefaciliteerd en ingezet in de praktijk; Wat betekent dit voor de toetsing van emissiereductiemethoden en-systemen in de toekomst op nationaal en Europees niveau? Tijdens deze bijeenkomst is ook de heer Jeroen Neimeijer aanwezig. Jeroen is voorzitter van de Vereniging van Biologische Varkenshouders en heeft ervaring met uiteenlopende methoden voor emissiereductie in de intensieve veehouderij. U bent van harte welkom! Graag even per mail (info@jwespo.com) doorgeven of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Adres: JW ESPO Bedrijvenpark Twente 325 7602 KL Almelo Geplande tijdsduur: ca. 1 uur.

Volg ons
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • LinkedIn Classic
  • Wix Google+ page
  • YouTube Classic
RSS Feed
JW ESPO installatietechniek klimaatspecialist constructiebedrijf

Klimaat-, constructie- en installatietechniek

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Google+ Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
bottom of page