top of page

Halvering veehouderijuitstoot in Limburg haalbaar


Jan Waayer houdt toezicht op metingen biologisch luchtfilter

Samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Limburgse veehouders zetten wij in op extra reductie van veehouderijuitstoot. 'Een halvering van de uitstoot in Limburg is nodig en haalbaar', vindt ook LLTB-voorzitter Léon Faassen. 'Voorwaarde hierbij is dat ontwikkelruimte voor bedrijven mogelijk blijft. Alleen dan is er ruimte om de extra milieumaatregelen te betalen.'

Dit is de toekomstgerichte aanpak waarmee de Limburgse veehouders de komende jaren aan de slag willen. Deze aanpak is tot stand gekomen na zeer intensief overleg in de ondernemersgroep Intensieve Veehouderij en Omgeving (IVO). In deze groep zitten bestuurders uit de dierlijke LLTB-vakgroepen en bestuurders van LLTB-afdelingen van de zes Peelgemeenten. ‘Vorige week is deze aanpak gepresenteerd en besproken met de LLTB-leden’, vertelt LLTB-bestuurslid Mark Tijssen. ‘Er zijn stevige discussies gevoerd, maar er was duidelijk draagvlak en commitment bij onze leden voor deze aanpak. De veehouders willen ermee aan de slag.’

Recente berichtgeving in de media toont al wel aan dat onder andere de geur, ammoniak- en fijnstofuitstoot, allerlei problemen veroorzaakt. Niet alleen voor het milieu, maar ook op het gebied van gezondheid en ook wat betreft overlast voor omwonenden. Ons biologische luchtfilter kan een uitermate geschikte oplossing zijn voor zowel de veehouders, als ook voor de omwonenden. Ons biofilter zorgt namelijk voor de maximale reductie van onder andere ammoniak, geur en fijnstof op een voordelige én milieubewuste manier.

Tijssen: ‘Wij, de veehouders en de LLTB, vinden draagvlak in de omgeving erg belangrijk. We vinden het niet fijn als omwonenden klagen of hinder en overlast ondervinden. Wij willen juist dat onze buren trots zijn op de mooie en innovatieve boerenbedrijven in hun omgeving. Daar kunnen wij als veehouders zelf een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld transparant te ondernemen, wat gelukkig al volop gebeurt, maar ook door bijvoorbeeld te werken aan het verder terugdringen van uitstoot.’ De LLTB zet daarom in op het direct toepassen van Best Beschikbare Technieken in nieuwe stallen en op middellange termijn, uiterlijk in 2030, ook bij bestaande stallen.

Het huidige beleid zorgt volgens de Limburgse veehouders weliswaar voor een afname van ammoniak en geur, maar het gaat niet vlot genoeg. Faassen: ‘Voor ammoniak zijn in 2010 ambities vastgesteld; een reductie van 85 procent in de pluimveehouderij en varkenshouderij en een reductie van 40 tot 70 procent voor de melkveesector. Dit wordt al toegepast op nieuwe stallen, bestaande stallen moeten in 2030 aan de norm voldoen. De provincie heeft dit in haar beleid ook zo opgenomen. De veehouderijsector heeft nu zélf aanvullende ambities voor fijnstof, geur en endotoxines opgesteld.’

Het BioAir luchtfilter is een gepatenteerd biobed dat op de RAV-lijst voor pluimveehouders staat en met proefstalstatus voor varkenshouders. Dit houdt in dat het biofilter de komende twee jaar vrij gebouwd mag worden bij varkenshouders en wij er uitgebreide testen en metingen aan verrichten. Wij hebben het afgelopen jaar al een aantal luchtfilters geplaatst en de eerste metingen zijn veelbelovend. Uit de eerste meting is gebleken dat het luchtfilter de ammoniakuitstoot met 97% reduceert en geur ook met 97% reduceert. Na wat aanpassingen haalde ons filter bij de tweede meting zelfs het ongelofelijke resultaat van 100% ammoniakreductie. Ook blijkt uit beide metingen dat de uitstoot van fijnstof nagenoeg volledig wordt gereduceerd. Spectaculaire resultaten die door geen enkel ander luchtfilter en luchtwasser geëvenaard worden. Deze metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau. Lees hier meer over ons biologische luchtfilter.

Volg ons
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • LinkedIn Classic
  • Wix Google+ page
  • YouTube Classic
RSS Feed
JW ESPO installatietechniek klimaatspecialist constructiebedrijf

Klimaat-, constructie- en installatietechniek

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Google+ Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
bottom of page